€35.000 Προς Πώληση

Αγροτική περιουσία Νο 1-Μερτύδια

€15.000 Προς Πώληση

Αγρός με λίγες ελιές

€470.000 Προς Πώληση

Κτήμα με πέντε κτίρια

€930.000 Προς Πώληση

Έκταση με ελαιώνες

€130.000 Προς Πώληση

Έκταση με άδεια οικοδομής

€5.000 Προς Πώληση

Κήπος στο Πισκοκέφαλο

€80.000 Προς Πώληση

Οικόπεδο στον Τρυπητό

€150.000 Προς Πώληση

Οικόπεδο στον Κουρεμένο

€21.000 Προς Πώληση

Κήπος στο τένις

€0 Προς Πώληση

ΠΩΛΗΘΗΚΕ